Medycyna Manualna

Inaczej nazywana FRSc – Five Regulatory Systems concept. Tłumacząc bezpośrednio jest to Koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych. Metoda stworzona przez polskiego lekarza ortopedę traumatologa, Radosława Składowskiego.

Pierwszy Układ Regulacyjny wg FRSc dotyczy powięzi, którą traktujemy tutaj jako tkankę rozpraszającą i koncentrującą wszelkie napięcia w ludzkim ciele.

Drugim układem regulacyjnym wg FRSc to biochemicznych zależności, a szczególnie zjawiska zastoju. Główną patologią układu będzie zaburzenie gospodarki płynów.

Trzeci układ regulacyjny wg FRSc to system, w którym wracamy się do odruchów pierwotnych. Trzeci regulator bazuje na AUN ( Autonomicznym Układzie Nerwowym).

Czwarty Układ Regulacyjny zajmuje w FRSc – jego podstawą są wzorce ruchowe, układ pozapiramidowy oraz łańcuchy synkinetyczne.

Ostatni, Piąty Układ Regulacyjny wg FRSc – wciąż pozostawia wiele nieodkrytych tajemnic. Odnosi się na pewno do skórnych stref odczynowych (SSO).